دانش آموزان عزیز در ساعت مقرر بر روی کلاس خود کلیک کرده و وارد کلاس شوید

لینک کانال واتساپ دبیرستان سروش کلاس دهم تجربی

دهم تجربی

کلاس دهم تجربی

یازدهم تجربی

کلاس دهم تجربی

دوازدهم تجربی

کلاس دهم تجربی

دهم ریاضی

کلاس دهم تجربی

یازدهم ریاضی

کلاس دهم تجربی

دوازدهم ریاضی

کلاس دهم تجربی

کلاس فوق برنامه

کلاس دهم تجربی

آدرس زنجان، کوچمشکی، چهار راه دوم شمالی، 8 متری چهارم (کوچه شهید قزلباش)
شماره تماس:  02433447767